Friday, 12 October 2012                     Setiap hari, guru akan menjelaskan satu makna perkataan dan memberi satu contoh ayat.
                     Guru membimbing murid membaca ayat yang diberi dengan intonasi yang betul.
  
  
                       Selepas itu, guru mengarahkan empat orang murid membina ayat dengan
                       menggunakan perkataan yang diberi serta menulis ayat tersebut pada papan hitam.

   
                            Guru membetulkan ayat jika terdapat kesalahan ejaan, kesalahan tatabahasa atau
                            kesalahan struktur ayat.

   
                        Guru membimbing murid-murid membaca ayat yang betul. Kemudian, murid-murid
                        menyalin ayat-ayat tersebut pada buku latihan.